Mga Sangkap ng Balita

Mga Sangkap ng Balita

Ang isang balita ay nagiging balita lamang kung ito ay nakakapukaw ng interes ng mga tagapakinig o mambabasa. Kaya maaaring sabihing ang anumang kaganapan na balita para sa isa ay hindi balita para sa iba.

Narito ang mga sangkap ng balita na maaaring makapagbigay ng interes sa mga tagapakinig at mambaba

1:: Kapanahunan - Ito ay bago pa lamang nangyari o maaaring matagal nang nangyari ngunit ngayon lamang natuklasan.

2:: Kalapitan - Mas interesado ang mgatagapakinig o mambabasa na malaman ang nagyayari sa kanilang paligid opamayanan kaysa sa malalayong lugar.

3:: Tunggalian - Ito ay tumutukoy hindi lamang sa laban ng tao laban sa kapwa tao, maaari itong ...

Want to read the rest of this paper?
Join Essayworld today to view this entire essay
and over 50,000 other term papers

ng isang hayop na dalawa ang ulo.

8:: Makataong Kawilihan - Ito ay tumutukoy sa mga pangyayaring nakapupukaw sa iba't-ibang uri ng emosyon ng tao: pag-ibig, poot ,simpatiya, inggit at iba pa.

9:: Romansa at Pakikipagsapalaran - Tinatalakay dito hindi lamang ang buhay pag-ibig ng isang tao katulad ng mga artista kundi ang pakikipagsapalaran din ng mga ordinaryong tao tulad ng pagliligtas ng batang si Rona Mahilum sa kaniyang mga kapatid sa nasusunog nilang bahay.

10:: Hayop - Halimbawa nito ay ang mga bagong inakay ng Philippine Eagle mula sa itlog na nabuo sa pamamagitan ng artipisyal inseminasyon.

11:: Pangalan - Tumutukoy sa mga pangalang nasasangkot sa balita tulad ng mga nakapasa sa mga board examinations.

12:: Bilang o Estadistika - Halimbawa nito ay ang mga ulat ukol sa pananalapi, resulta ng eleksyon at iba pa.

:: Kalamidad - Kapag nagkaroon ng malakas na bagyo, lindol, pag- putok ng bulkan at iba pa, karaniwang pinapaksa ng balita ang mga pinsalang dulot ...

Get instant access to over 50,000 essays.
Write better papers. Get better grades.


Already a member? Login


CITE THIS PAGE:

Mga Sangkap ng Balita. (2017, December 10). Retrieved May 22, 2019, from http://www.essayworld.com/essays/Mga-Sangkap-ng-Balita/106592
"Mga Sangkap ng Balita." Essayworld.com. Essayworld.com, 10 Dec. 2017. Web. 22 May. 2019. <http://www.essayworld.com/essays/Mga-Sangkap-ng-Balita/106592>
"Mga Sangkap ng Balita." Essayworld.com. December 10, 2017. Accessed May 22, 2019. http://www.essayworld.com/essays/Mga-Sangkap-ng-Balita/106592.
"Mga Sangkap ng Balita." Essayworld.com. December 10, 2017. Accessed May 22, 2019. http://www.essayworld.com/essays/Mga-Sangkap-ng-Balita/106592.
JOIN NOW
Join today and get instant access to this and 50,000+ other essays


PAPER DETAILS
Added: 12/10/2017 07:28:36 PM
Submitted By: jehrsey
Category: Miscellaneous
Type: Free Paper
Words: 782
Pages: 3

Save | Report

SHARE THIS PAPER

SAVED ESSAYS
Save and find your favorite essays easier

SIMILAR ESSAYS
Teorya-Pinagmulan, Kahulugan, K...
Kaligiran ng pag-aaral
History Of Philippine Cinema
Mr. Joemarie Trinidad
Body Parts
KomPan
Lord Byron
Marie Curie
Should The U.S. Accuse Middle E...
Escape Towards Death
Copyright | Cancel | Contact Us

Copyright © 2019 Essayworld. All rights reserved